Nærmiljøet

Tilgang til hyttefeltet går gjennom gården Stubsjøen Søndre. Det er vi som eier hyttefeltet og utvikler tomtene i samarbeid med Røstvanglia Eiendom AS.

På gården driver vi med sau, kasjmirgeit og 48 frittgående høner og to haner. Produksjon og fôrdyrking er økologisk og Debio-godkjent. Vi har selvbetjent eggutsalg og mange kjøper gjerne lam eller kjeslakt av oss på høsten.

Vi er femte generasjon med drivere på gården og ønsker å utvikle området slik at det blir mest mulig interessant for både hytteeiere og oss å feriere eller bo her.

Gården ble skilt ut fra nabogården Søndre Stubsjøen i 1870 og fikk navnet Stubsjøen Søndre! Litt forvirrende men slik er det. I mellom disse to gårdene ligger Stubsjøen Vestre. Lars Stubsjøen som vokste opp på Søndre Stubsjøen
kjøpte eiendommen av sin bror.

Siden den gang har gården vært drevet kontinuerlig med ku, sau og hest. Fra midten av nittenhundretallet og fram til slutten av åttiårene var det også pelsdyrdrift her med rev og mink. De siste 24 årene har det kun vært sau, kasjmirgeit og høner. Av og til har vi noen griser eller villsvin som går ute sommerhalvåret før de slaktes. En sommer hadde vi en kalkun som trivdes godt sammen med geitebukken vår.

Stubsjøen Søndre
jorde